Utvärderingar

Här har du möjlighet att påverka verksamhetens utveckling!
Tack för att du hjälper oss att bli bättre!

Här hittar du utvärderingen till
Anbud Live digitalt i Värnamo!

Utvärdering anbud Live i värnamo

  • 0 (inte alls) - 5 (mycket bra) Utveckla gärna i text vad du tyckte fungerade och vad som fungerade mindre bra.
  • 0 (inte alls)- 5 (mycket bra)
  • 0 (inte alls) - 5 (i mycket hög grad)