Arrangörsbidrag

Idag släpper Regionen sitt arrangörsbidrag för Hösten 2016.

Läs mer här.

Projektbidrag kulturinsatser för asylsökande och nyanlända

Region Jönköpings län avsätter 1 miljon kronor från 2016 års statsbidrag för att ge ideella organisationer möjlighet att genomföra kulturinsatser riktade till nyanlända och asylsökande i Jönköpings län.

Kulturinsatserna ska bidra till att asylsökande och nyanlända känner sig välkomnade. Projektbidraget är till för att främja den interkulturella dialogen i Jönköpings län, bidra till nätverksbyggande och hållbara rutiner för integrationsarbete, som med hjälp av kulturella insatser, bidrar till ökad psykosocial hälsa.

Det går att söka bidrag för direkta kostnader, exempelvis program, löner, resor, workshops, material med mera. Det går att söka projektbidrag från 7 500 till 50 000 kronor. En ansökan kan omfatta flera olika insatser. Projektbidraget går att söka för kulturinsatser som äger rum under perioden 1 september 2016 – 1 juni 2017.

Ansökningsperiod

Det går att ansöka under perioden 1-20 juni 2016.

Läs mer här.

Utbudsdag för barn och unga 12 oktober 2015 är inställd

Ny styrelseordförande från och med 2015-06-23

Bernt Lindqvist har beslutat sig för att avgå som styrelseordförande från och med 23 juni 2015. Anledningen är personliga skäl då han har många andra projekt som kräver mycket av hans tid, bla två regiuppdrag. Vice ordförande Sergei Muchin träder in som ordförande fram till årsmötet i vår.

efter scenkonstbiennalen

Nu är scenkonstbiennalen över för denna gång. Det har varit ett trevligt avbrott i vardagen. Massor av scenkonst och seminarier som rullat på under sex dagar. Jag har nätverkat en hel del. Flera viktiga möten med möjliga samarbetspartner i framtiden har ägt rum. Nu är det dags att göra ett sista ryck innan semestrarna tar vid.

Plats på scen hösten 2015

I dagsläget har inte samarbetet med Smålands Musik & Teater resulterat i något erbjudande i form av Plats på scen.
Så fort vi har besked att ge meddelas detta till alla arrangörer i Jönköpings län.