Scenkonstklubben

Scenkonstklubben är ett projekt som syftar till att stötta och stimulera ungdomar i sitt utövande och arrangerande av scenkonst, samt att skapa ett regionalt nätverk för scenkonstintresserade ungdomar.

I dagsläget finns scenkonstklubben i fem kommuner i Jönköpings län.

Ungdomarna i alla grupper möts ca fyra gånger varje termin och får då ta del av föreställningar, workshops, studiebesök och föreläsningar på temat scenkonst.

Exempelvis guidade visningar i regionens kulturinstutitioner som Spira (Jönköping), Kulturplatån Gislaved), Gummifabriken (Värnamo), dans- och teaterföresällningar med efterföljande publiksamtal, workshops och föreläsningar med inspirerande kulturarbetare mm mm.

Projektet ägs av Riksteatern Jönköpings län, och stöttas även av Region Jönköpings län, samt de medverkande kommunerna Jönköping, Nässjö, Gnosjö, Gislaved och Värnamo.

Under träffarna skapas även möjligheter för länets riksteaterföreningar och scenkonstklubbarna att mötas, som exempelvis under eftersändningen av Riksteaterns anbud live som anordnades i Värnamo hösten 2018 eller under Riksteaterns scenkonstdagar i Hallunda 2017 och 2018. På så sätt bidrar projektet till att sprida kunskap om vad riksteatern är och hur ungdomarna i Scenkonstklubben kan utbyta kunskap och erfarenheter med sin lokala teaterförening.

Under våren 2019 arrangerar scenkonsklubbens ungdomar en endagsfestival – av ungdomar, för ungdomar – med olika scenkonstframträdanden på Gummifabriken i Värnamo. Detta blir startskottet för ett tydligare fokus på arrangörsskap, där ungdomarna får ta del av hela processen i projektet, från ansökningar och budgetarbete till genomförandet av eventet med allt vad det innebär.

Vill du veta mer om projektet?
Kontakta:
Stina Nilsson
0702 906 004

Stina.Nilsson@riksteatern.se

Projektledare