Repertoar och publikstöd

 

Sök marknadsföringsstödet! 

Här kan du söka stöd för att synliggöra era planerade arrangemang.
I dessa digitaliseringstider har Riksteatern Jönköpings län gjort ett avtal med Citykoll för att sprida scenkonsten till fler invånarna i och utanför länet. Genom att du fyller i detta formulär gör du en ansökan om finansiellt, administrativt och praktiskt stöd.

Marknadsföringsstöd

För att få större publik satsar Riksteatern Jönköpings län på det utvecklade verktyget tillika appen Citykoll! nHär nedan fyller du i om din förening vill synas där.
 • Genom att du godkänner här nedan, kommer dina arrangemang läggas upp på Citykolls hemsida och app. Detta är en ansökan om att Riksteaterns Jönköpings län står för annonserings kostnaden på 4000 kr/förening.

 

Riksteaterns riktlinjer för Repertoar- och Publikstödet

Stöd för repertoar- och publikarbete ska ge fler möjlighet att ta del av scenkonst, exempelvis genom att presentera dans och teater på platser där detta annars presenteras i låg utsträckning.

Arbetet med stöd för repertoar- och publikarbete kan både utgöras av arrangörsverksamhet och andra former av tillhörande aktiviteter (tex kringarrangemang i samband med föreställning) som på kort och eller lång sikt bidrar till målsättningen om scenkonst för alla överallt.

Stöd för repertoar- och publikarbete ska komma lokala riksteaterföreningar till del. Medel ska inte utbetalas till andra organisationer än riksteaterföreningar.

Vid arrangörsverksamhet ska samverkan ske med professionella scenkonstaktörer. Inom stödet prioriteras fria aktörer med annan statlig och regional finansiering och särskilt aktörer verksamma inom dansområdet. Föreställningsverksamhet kan också avse samarbete med länsteatrar och Riksteatern.

 

Kriterier för Repertoar- och Publikstödet

 • Stöd kan sökas för offentliga föreställningar av fria scenkonstproducenter med offentligt eller regionalt stöd i sin verksamhet, samt länsteatrar och Riksteatern
 • Stödet skall gå till arrangemang för att utveckla samarbete med lokalhållare, civilsamhället, nå ny publik och/eller samverka med annan medlemsorganisation
 • Max 5000 kr per ansökan eller halva gagekostnaden kan beviljas vid ansökan om stöd till offentlig föreställning
 • Stöd kan även sökas för tillhörande aktiviteter (tex kringarrangemang i samband med föreställning, utbildningar med mera) om 2000 kr per ansökan eller halva kostnaden
 • Endast Riksteaterföreningar kan söka stödet
 • Varje riksteaterförening kan söka max två gånger per år
 • I all marknadsföring av arrangemanget ska Riksteatern Jönköpings läns logga finnas med

Praktisk info för Repertoar- och Publikstödet

 • Stödet fördelas enligt principen ”först till kvarn”
 • Stöd kan sökas retroaktivt för arrangemang under 2018
 • Underlag skall redovisas genom bifogade kvitton och/eller fakturor
 • Utbetalning sker efter redovisad föreställning den sista varje månad med uppehåll i juli och december
 • Stöd kan sökas löpande under året. Dock är senaste ansökningsdag för vårsäsongen 31 maj och 15 december för höstsäsongen

Ansökan: Repertoar och publikstöd

 • Fylls i om stöd sökes för föreställningsverksamhet
  (fylls i om stöd sökes till föreställningsverksamhet9
 • (fältet kan inte lämnas tomt, är det ingen tillhörande aktivitet, skriv nej
 • (fältet kan inte lämnas tomt, är det ingen biljettförsäljning skriv nej)
 • * Tänk på att målgrupper/ publikgrupper inte bara handlar om ålder. Det kan vara andra språkgrupper som tex finsktalande, eller intressegrupper som tex de som gillar golf, fiske, fotboll med mera.
 • Salongen behöver inte alltid vara fylld! Jobba med publikmål! Tex att den här föreställningen skall fylla 70% av platserna. Sätt upp ett rimligt publikmål och fira när ni nått det!