Redovisning för arrangörsbidrag

Redovisning för arrangörsbidrag

  • Dra filer hit eller
  • Dra filer hit eller
  • Sökt belopp (arrangörsstöd)Beviljat belopp:Kommunalt bidragSponsringBeräknade biljettintäkter:Övriga intäkter:SUMMA INTÄKTER: 
    Add a new row
  • GagekostnadMarknadsföringskostnadövriga kostnaderSUMMA KOSTNADER: 
    Add a new row