Redovisning för arrangörsbidrag

Redovisning för arrangörsbidrag

  • Dra filer hit eller
  • Dra filer hit eller
  • Beviljat belopp:Kommunalt bidragSponsringBiljettintäkter:Övriga intäkter:SUMMA INTÄKTER: 
    Add a new row
  • GagekostnadMarknadsföringskostnadövriga kostnaderSUMMA KOSTNADER: 
    Add a new row