För pedagoger/Lärare

Kurspaket och fortbildningsinsatser

Riksteatern Jönköpings län har kurspaket och fortbildningsinsatser inom kultur och scenkonstområdet för lärare och pedagoger.
Vid köp av 4 riksteaternproduktioner ges en föreställning med tillhörande kurspaket utan kostnad.

Vi kan också skräddarsy kurspaket och fortbildninginsatser efter era behov.

 

Skapande skola
Statsbidraget Skapande skola ska stärka samverkan mellan skolan och det professionella kulturlivet. Målet är att eleverna ska få tillgång till kulturens alla uttrycksformer och att deras möjligheter till eget skapande ökar. Skapande skola utgör ett komplement till skolornas egen kulturbudget.

”Vi tror att människan behöver möta professionell och kvalitativ scenkonst för att bli inspirerad till eget skapande!”

Att gå på en scenkonstupplevelse är ett utmärkt exempel på ett skapande skola projekt!
Vill du veta mer om spännande skapande skola-projekt kopplade till dans och teater. Det finns både  färdiga paket och möjlighet att kontakta Riksteatern Jönköpings län om man har egna idéer på vad man vill jobba med och om man vill ha hjälp med vart man då kan vända sig!

 

Att öppna nya världar

Att öppna nya världaren handledning om att gå på teater och dans med barn i förskola och skola, av Karin Helander.
Att öppna nya världar är framtagen för att ge vår skolpublik möjlighet att stanna kvar i sin upplevelse av pjäsen, reflektera och samtala om de frågor som våra föreställningar kan ge upphov till.

Samtalet efter en föreställning är precis som teatern, en resa ut i okänd mark där frågorna är viktigare än svaren. Skriften tar upp hur teater och dans kan uppfattas av barn i olika åldrar, lärarens roll under och efter föreställningen och den professionella teaterns och dansens roll i skolan
Handboken tar upp hur teater och dans kan uppfattas av barn i olika åldrar, lärarens roll under och efter föreställningen och den professionella teaterns och dansens roll i skolan.

Att öppna nya världar finns att ladda ner som PDF här och att beställa som tryckt exemplar för 30 kr/st