Barn och unga

Alla barn och unga har rätt att få ta del av professionell och kvalitativ konst och kultur, som vidgar deras vyer, ger perspektiv och förståelse för världen de lever i. På så sätt kan de påverka och förändra sina och andras levnadsvillkor. Barn och unga ska inspireras till och ges möjligheter att uttrycka sina tankar genom kultur och konst.

Kommande utbudsdagar 2018

25 Januari – Stjärnkalaset
En lokal utbudsdag i Stockholm som arrangeras årligen av Teatercentrum i Östra regionen sedan 2008. Fria teatrar från regionen, Stockholm och angränsande län, presenterar scenkonst för barn och unga med hela föreställningar från aktuell repertoar. Stjärnkalaset genomförs i samarbete med Stockholm Stad, Dansistan, Dans i Stockholms Stad och län samt Teatercentrums medlemsteatrar i Stockholm. Läs mer om Stjärnkalaset

5 Februari – Salto!-utbudsdag i Hässleholm
Här presenteras mellan 10-15 turnerande dansproduktioner som alla riktar sig till barn eller ungdomar. Läs mer:  Salto – utbudsdag!

5 Mars – Skånsk Teaterdag Malmö
Utbudsdagen har ett heldagsprogram fyllt med skånska producenters fantastiska scenkonst för barn och unga. Dagen börjar kl.8:30 (frukost och registrering) och avslutas kl.16:35.   Skånsk Teaterdag arrangeras i samarbete med Riksteatern Skåne.
För mer information läs här!

Anmäl dig redan idag och säkra din plats! Klicka här!

20, 21  Mars –  Utbudsdagar för barn och unga i Karlstad

Den 20 mars presenteras scenkonstutbud för förskola och lågstadiet (2 – 9 år) och dag 2 presenteras scenkonstutbud för mellanstadiet och högstadiet (10 – 16 år).

16 Oktober  – Skolscen sydost
Under två dagar med heldagsprogram presenteras skolscenutbudet för barn och unga i Ronneby.