Årsmöte 2019

REGIONALT ÅRSMÖTE

Datum: Söndag 7 april 2019
Tid: kl. 10:30-16:30
Plats: Mullsjö Folkhögskola

DAGORDNING:
10:30 Utbildning

12:00 Lunch

13:00 Årsmötesförhandlingar

15:00 Föreställning

§9

Årsmötet består av högst två röstberättigade ombud för varje ansluten Riksteaterförening och annan ansluten organisation samt styrelsens ledamöter, vilka har samma befogenheter som de röstberättigade ombuden utom i fråga om ansvarsfrihet. Revisorerna har, om dessa icke är valda ombud, enbart yttrande- och  förslagsrätt i samtliga ärenden som behandlas av årsmötet. 

Till årsmötet har de anslutna utöver ombud rätt att sända representanter, vilka enbart har närvaro-, yttrande- och förslagsrätt.

 

Handlingar skickas ut senast två veckor innan årsmötet. Hela kallelsen finner ni också som PDF här: Kallelse årsmötet 2019

Handlingar: Budget 2019. pdf, 1 Dagordning årsmöte 2019, pdf Handlingsplan 2018-2020. pdf Protokoll-årsmöte-2018-justerat-2, pdf (kopia) RT Jönköping verksamhetsberättelse 2018 (kopia) verksamhetsplan

Anmäl dig senast den 19/3.