Arrangör


Riksteatern Jönköpings län administrerar arrangörsbidraget till teaterföreningarna från och med januari 2018!

Läs mer HÄR

Vi söker dig som vill bli scenkonstarrangör!

I Jönköpingslän finns det 10 teaterföreningar. Varje teaterförening arrangerar scenkonst – dans, teater, musik med mera! Din ålder spelar ingen roll, inte heller din erfarenhet –  det som spelar roll är ditt engagemang!  Våra arrangörer har ofta lång erfarenhet av arrangörsarbete i sina kommuner och arbetar hårt med att scenkonst ska kunna upplevas på andra platser än i våra storstäder. Är du intresserad av att bli arrangör? Hör av dig till Scenkonstkonsulenten eller till teaterföreningen i din kommun.

Stöd för Repertoar och publikarbete finns att sökas!

Målet är att stödet ska:

  • Bidra till ett starkt arrangörsled över hela landet.

  • Bidra till att riksteaterföreningar ges ökade möjligheter att verka för att nå nya publiker och en breddad repertoar. Idéer som bidrar till att fler personer ges möjlighet att ta del av dans som konstform prioriteras.

  • Stärka den regionala föreningens möjlighet att kunna bidra till de lokala riksteaterföreningarnas utveckling

  • Komma riksteaterföreningar till del, men gärna stimulera samverkan med andra organisationer.

  • Ske i samverkan med professionella aktörer.

Fyll i formuläret här: