Arrangör

 

Smålands Musik och Teater bjuder in riksteaterföreningarna i Jönköpings län till genrep den 12/4 kl 18:00 inför världspremiären av den fibersända dramatiska operan, Opera Extravaganza! 🌺

Gislaved-Värnamo teaterförening arrangerar världspremiären av den dubbelsända, fibersända Opera Extravaganta den 24/4. Det är första gången en fullskalig operaföreställning turnerar i Sverige, detta med hjälp av ny fiberoptisk teknik där orkestern och sångarna är på helt olika platser. Som styrelsemedlem i lokal teaterförening i länet har du möjlighet att få uppleva denna historiska scenkonsthändelse.
Produktionen är ett samarbete mellan Operahögskolan, Smålands musik och teater och Riksteatern.

Anmäl dig här:

 

Riksteatern Jönköpings län administrerar arrangörsbidraget till teaterföreningarna från och med januari 2018!

Läs mer HÄR

Vi söker dig som vill bli scenkonstarrangör!

I Jönköpingslän finns det 11 teaterföreningar. Varje teaterförening arrangerar scenkonst – dans, teater, musik med mera! Din ålder spelar ingen roll, inte heller din erfarenhet –  det som spelar roll är ditt engagemang!  Våra arrangörer har ofta lång erfarenhet av arrangörsarbete i sina kommuner och arbetar hårt med att scenkonst ska kunna upplevas på andra platser än i våra storstäder. Är du intresserad av att bli arrangör? Hör av dig till Scenkonstkonsulenten eller till teaterföreningen i din kommun.

Arrangörsbidrag småplats försvinner

Under 2018 kommer småplatsbidraget att ersättas av ett stöd för repertoar- och publikarbete.
Formerna för hur detta kommer att sökas är tyvärr ännu inte klara men följande fakta finns:

  • Stödet kommer bara att kunna sökas av riksteaterföreningar. Andra föreningar kan söka om samarbete finns med riksteaterföreningen. Riksteaterföreningen måste vara huvudarrangören, det vill säga: den som söker och redovisar.
  • Enbart grupper/artister med nationellt stöd kan söka.
  • Inte enbart föreställningar på småplatser kan komma ifråga utan även andra platser där det handlar om att hitta ny publik.
  • Även andra typer av insatser som workshops, debatter, etc, kan komma ifråga.
  • Stödet kommer att baseras på Riksteaterns jämlikhetsstrategi och på dansuppdraget.
  • Riksteatern Jönköpings län kommer att lämna in en ansökan och lokala teaterföreningar får sedan söka hos oss.

Fyll i formuläret här