Inspiration Scenkonst

Inspiration Scenkonst – Riksteatern Jönköpings län
Är du intresserad av att arrangera scenkonst? Har du ett kulturprojekt som du spånar på?

Under hösten har du möjlighet att möta intressanta, inspirerande personer som på olika sätt jobbar med kultur och kulturutveckling. Vi planerar tre träffar under hösten där du får olika perspektiv och ingångar kring projekt och arrangörskap. Vi avslutar varje träff med att se en föreställning. För att delta måste du ha fyllt 18 år och anmälan är bindande och gäller till alla tre tillfällen. Träffarna är kostnadsfria, det enda du bekostar är din resa till Jönköping och mat.

8 oktober – Skriva en ansökan; vad ska jag tänka på?
Möt Ragnar Berthling som går igenom vad du ska tänka på när du skriver en ansökan. Vad ska finnas med? Hur lägger du upp ansökan? Förutom att möta Ragnar går vi även igenom vilka bidrag du kan söka i vårt närområde (kommunalt och regionalt)
Föreställning; Marco d’Agostin med verket ”Everything is ok” på Per Brahe –gymnasiet, Jönköping.

19 november – Möt kulturentreprenören Emelie Bergbohm som är grundaren till BOHM BOHM ROOM, ett interdisciplinärt produktionskontor inom samtida konst och kultur. Emelie verkar som frilansande producent, agent och PR-strateg sedan starten 2008. BOHM BOHM ROOM har ett brett spektra av uppdrag från fria grupper och institutioner. Deras projekt rör sig mellan dans, musik, teater, visuella uttryck och teknik. De arbetar både med lokala projekt samt utvecklar nationella och internationella satsningar och turnéer av konstnärliga produktioner. Emelie jobbar med att knyta in flera näringar och tänka på nya kreativa sätt att hitta spännande samarbeten. Mer info finns på http://bohmbohmroom.com/sv/about/
Föreställning; Batsheva Dance Company med ”Last work” på
Kulturhuset Spira, Jönköping.

10 december – Göteborg. Malin Enberg och Dag Rosenqvist som driver Producentbyrån pratar om publikutveckling. Hur jobbar man långsiktigt för att bygga upp en publik? Mer info finns på http://producentbyran.se
Föreställning; Circo Eia med ”inTarsi” på Stora Teatern, Göteborg.

Sista anmälningsdag 31 augusti
Frågor och anmälan till camilla.eskel@rjl.se

Arrangörsbidrag

Idag släpper Regionen sitt arrangörsbidrag för Hösten 2016.

Läs mer här.

Projektbidrag kulturinsatser för asylsökande och nyanlända

Region Jönköpings län avsätter 1 miljon kronor från 2016 års statsbidrag för att ge ideella organisationer möjlighet att genomföra kulturinsatser riktade till nyanlända och asylsökande i Jönköpings län.

Kulturinsatserna ska bidra till att asylsökande och nyanlända känner sig välkomnade. Projektbidraget är till för att främja den interkulturella dialogen i Jönköpings län, bidra till nätverksbyggande och hållbara rutiner för integrationsarbete, som med hjälp av kulturella insatser, bidrar till ökad psykosocial hälsa.

Det går att söka bidrag för direkta kostnader, exempelvis program, löner, resor, workshops, material med mera. Det går att söka projektbidrag från 7 500 till 50 000 kronor. En ansökan kan omfatta flera olika insatser. Projektbidraget går att söka för kulturinsatser som äger rum under perioden 1 september 2016 – 1 juni 2017.

Ansökningsperiod

Det går att ansöka under perioden 1-20 juni 2016.

Läs mer här.

Utbudsdag för barn och unga 12 oktober 2015 är inställd

Ny styrelseordförande från och med 2015-06-23

Bernt Lindqvist har beslutat sig för att avgå som styrelseordförande från och med 23 juni 2015. Anledningen är personliga skäl då han har många andra projekt som kräver mycket av hans tid, bla två regiuppdrag. Vice ordförande Sergei Muchin träder in som ordförande fram till årsmötet i vår.

efter scenkonstbiennalen

Nu är scenkonstbiennalen över för denna gång. Det har varit ett trevligt avbrott i vardagen. Massor av scenkonst och seminarier som rullat på under sex dagar. Jag har nätverkat en hel del. Flera viktiga möten med möjliga samarbetspartner i framtiden har ägt rum. Nu är det dags att göra ett sista ryck innan semestrarna tar vid.

Plats på scen hösten 2015

I dagsläget har inte samarbetet med Smålands Musik & Teater resulterat i något erbjudande i form av Plats på scen.
Så fort vi har besked att ge meddelas detta till alla arrangörer i Jönköpings län.